Програмата има за цел да се стимулират училищата, които да предложат и приложат работещи решения

Стартира програма за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на българските ученици

Мариан Ранков в ''Цветовете на деня'' 26.10.2021
Фондация "Заедно в час" стартира програмата „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”. Програмата има за цел да се стимулират училищата, които  да предложат и приложат работещи решения за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на българските ученици.


Данните сочат, че 44% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които често отсъстват от онлайн часовете, а 21% от учениците са присъствали сравнително рядко в онлайн часовете.
35% oт учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват ниска мотивация за учене. 40% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват дезангажираност с ученето
 
"Тази програма цели да обхване ученици от 1 до 12 клас и да адресира техните пропуски по време на дистанционното  обучение.
Силно окуражаваме училищата да кандидатстват с партньори. Партньорите могат да бъдат други училища със сходни нужди или училища, които вече са  разрешили тези проблеми могат да бъдат неправителствени организации. Идеята на проекта е да се адресират пропуските в знанията на учениците, както и някои умения-  умения за работа в екип, интегриране в училищната общност, социално-емоционални умения, целим се да премахнем бариери пред деца, чийто майчин език е различен от българския и  деца със специални образователни потребности.  Кандидатстването се случва на сайта на фондация  "Заедно в час" и се попълва онлайн кандидатура. Срокът е до края на месец октомври, след което ще има оценка от експертно жури и одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервюта за втория кръг. Договорите за финансиране ще бъдат подписани през декември месец, за да може от януари 2022 година да започнат проектните дейности", обясни Мариан Ранков от "Заедно в час", ръководител "Образователни проекти" и добави:

"Дейностите по проекта сме ги оставили максимално отворени, защото вярваме, че училищата знаят най-добре как да адресират нуждите на своите ученици. Идеята е дейностите да бъдат разнообразни и да бъдат надграждани една над друга. Финансирането е до 50 хил. лева, всяка органицзация си попълва бюджет. Средствата се превеждат на водещия партньор по проектното предложение. Това трябва да е държавно или общинско училище на територията на България. В този доклад се вижда, че 1/5 от учениците не са имали възможност да посещават училище онлайн, което е  буквално едно на всеки пет деца..."

Повече може да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Цветовете на деня
Подкасти от БНР