Българи в Тюмен

Венета Гаврилова разговаря с Марина Кляус в „За думите“

За малката българска общност в западносибирския град у нас не се знае почти нищо. Българите са се озовали там основно като строители. И днес няколко многоетажни жилищни блока са известни като „българските“.


Връзката с България, българския език и традиции се пази в различна степен в семействата, повечето от които са смесени. Дори да не говорят свободно български, част от децата и внуците на сънародниците ни се смятат за българи, други се самоопределят като „полукровци“, т.е. хора със смесена кръв и идентичност, някои се чувстват като граждани на света. Във всички случаи обаче те обичат да общуват, да се събират за българските празници, да споделят с най-малките умения и традиции, типични за културата ни. Опитват се да учредят българска културна автономия – форма на обществена организация, подпомогната финансово от държавата.


С българите от Тюмен ни запознава младата изследователка Марина Кляус, бесарабска българка, кандидат на историческите науки в Руската академия на науките, част от екипа на съвместния българско-руски проект „Българите в Урал и Сибир“.Снимки: bgrusproject
Подкасти от БНР