Постигане на целта за 100 млрд. долара за борба с климатичните промени през 2023г.

Председателството на Обединеното кралство на предстоящия следващия месец световен форум COP26 публикува в понеделник доклад, в който се прави оценка, че целта за финансиране със 100 млрд. долара на борбата с изменението на климата ще бъде постигната през 2023 г.

"Данните също така дават увереност, че развитите страни могат да мобилизират повече от 100 милиарда долара годишно след това до 2025 година“, се посочва още в доклада. Първоначално целта беше поставена за 2020 г., но по-късно беше отложена за 2025 година.

Докладът приветства "удвояването или значително увеличените усилия от голям брой развити държави, включително Обединеното кралство, Канада, Германия“. Въпреки това се добавя, че "частното финансиране на борбата с климатичните промени е по-слабо спрямо очакванията, като планът показва ясно, че трябва да се направи повече в това отношение, но не се разчита на значително подобрение в тази посока, за да бъде постигната целта до 2023 година".


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР