Εταιρίες αγοράζουν με έκπτωση ρεύμα από την ελεύθερη αγορά

Από την 1η Νοεμβρίου πάνω από 250 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την ελεύθερη αγορά θα λαμβάνουν έκπτωση στην τιμή. Πρόκειται για το 40% των χρηστών της ελεύθερης αγοράς οι οποίοι λαμβάνουν ρεύμα με τιμές διανομέα τελευταίας βαθμίδας που είναι και ο πιο ακριβός τρόπος διανομής. Η Επιτροπή Ρύθμισης Ενέργειας και Υδάτων ενέκρινε τροποποιήσεις στην Μέθοδο Ορισμού των Τιμών από τον επονομαζόμενο «διανομέα τελευταίας βαθμίδας» σαν μέρος των μέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιμών στην αγορά για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν στην κατηγορία «νοικοκυριά». Οι τροποποιήσεις αναμένεται να μειώσουν τους λογαριασμούς των εταιριών με 15 έως 30 λέβα ανά μεγαβατώρα και θα ισχύσουν για 3 μήνες.

Подкасти от БНР