Проф. Николай Витанов:

Миграционните, демографските и пандемичните процеси могат да се управляват, ако се слушат експертите

Разговор на Цвета Николова с проф. д-р Николай Витанов в ''Познати и непознати''

В началото на тази година ООН публикува своя доклад "Международна миграция 2020“. Той показва, че през 2020 г. най-големият брой международни мигранти пребивава в Европа – общо 87 милиона. Докладът също отчете, че пандемията от коронавирус е забавила глобалната миграция с близо 30% т.е. около 2000 000 по-малко хора от предвиденото са мигрирали между 2019 и 2020 г. Когато обаче този доклад беше представен на обществеността, никой нямаше и представа какво ще се случи в някои африкански държави, нито пък какво ще се случи в Афганистан. Никой не беше предвидил кризата, която настъпи с оттеглянето на САЩ от тази страна. 

Как увеличеният поток мигранти влияе на демографските промени; какво е влиянието на Covid пандемията върху тези процеси; изследва ли се и прогнозира ли се миграционният натиск към ЕС и България – за всичко това разказва проф. д-р Николай Витанов – ст.н.с. в Института по механика в БАН; автор на много студии и книги, между които „Социална динамика без формули“ и „Популационна динамика и национална сигурност“. 

Отговорите на тези въпроси чуйте в звуковия файл.


Подкасти от БНР