Пробно гласуване за изборите

В Силистренско започнаха демонстрациите за пробно машинно гласуване, с устройства с инсталирана демо версия. Това съобщават от областната администрация.

Създаден е график за посещение на населени места в периода 28 октомври - 9 ноември. Демонстрация с демо машини ще има на 9 и 10 ноември в  Силистра.

Пробно гласуване ще има:

- На 28 октомври в Алфатар - от 9:30 до 15:30, в с. Алеково - от 9:30-12:00, в с. Бистра - от 13:00 до 15:30, в селата Калипетрово и Айдемир - от 9:30 до 15:30;

- На 29 октомври в Алфатар, с. Чуковец,  селата Калипетрово и Айдемир;

- На 1 ноември в Дулово, в селата Ситово, Искра, Поройно, Черковна, Любен, Водно, Межден и Добротица;

- На 2 ноември в Дулово, в селата Чернолик, Правда, Полк. Таслаково, Босна, Попина, Златоклас, Яребица, Колобър, Ситово и Искра;

- На 3 ноември в Дулово, в селата Черник, Зарник, Средище, с. Руйно, Овен, Вокил, Паисиево, Голеш и Посев;

- На 4 ноември в Главиница, в селата Звенимир, Зебил, Листец, Падина, Стефан Караджа, Зарица, Вълкан, Калугерене, Ножарево и Черногор;

- На 5 ноември в Главиница, в селата Суходол, Зафирово, Богданци, Проф. Иширково, Дичево, Долно Ряхово, Коларово и Брадвари;

- На 8 ноември в Тутракан, в селата Цар Самуил, Нова Черна, Шуменци, Търновци, Белица и Прлеславци;

- На 9 ноември в селата Йорданово и Бабук.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР