Нотариус Камен Каменов отговаря на слушателски въпроси

Нотариус Камен Каменов отговаря на слушателски въпроси в ''Законът и Темида'' - 1

Необходимо ли е да бъде сключен задължително предварителен договор при прехвърляне на недвижим имот?

Как се сключва договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и какви документи са необходими?

Как и при какви условия могат да напуснат страната малолетни и непълнолетни, а също и поставени под запрещение лица, които нямат заверено писмено съгласие за пътуване от своите родители, настойници, попечители? Какви документи са необходими?

Нотариус Камен Каменов отговаря на слушателски въпроси в "Законът и Темида".

Чуйте повече от звуковите файлове.

Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР