Мобилен кардиологичен център за селата от община Берковица

Фрагмент от ''Направление здраве''


Нов мобилен кардиологичен център получи многопрофилната болница за активно лечение в Берковица. Той се състои от специализиран автомобил, снабден с диагностично оборудване, ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест. Центърът е осигурен по трансграничен проект на община Берковица и община Бъйлещ, Румъния, обясни Ина Доцова от общинската администрация:

"Този мобилен център е предвиден за извършване на прегледи в отдалечените села от общината, тъй като в община Берковица има доста села, около 20 са, населението на които изпитва затруднения за пътуване до общинската болница - няма транспорт, по-застаряващо е населението, по-трудно е придвижването им. С този мобилен център се надяваме да имаме възможност да достигнем до селата, който желае да си направи прегледи, да види как е със здравето и да получи една здравна грижа на място. В момента ситуацията е доста сложна, повечето специалисти са ангажирани с COVID заболяването. Ще обсъдим с ръководството на болницата и ще направим график за прегледи за всяко село, ще го публикуваме и на сайта на общината, за да могат да видят предварително хората кога ще могат да посетят центъра в тяхното село, и се надяваме в най-скоро време да започне да прави своите обходи."

Кардиологичният център е закупен след изследване сред населението на община Берковица, което е установило, че сърдечносъдовите заболявания са едни от най-честите в района. Предвижда се да започне работа в рамките на месец. Прегледите в него ще бъдат безплатни за населението на община Берковица. 

По същия проект е закупено и ново оборудване на местната болница. Общата стойност на новата апаратура е над 942 000 лева. 
Още от Направление здраве
Подкасти от БНР