Конституционните права – дискриминация и защита

Разговор на Анелия Торошанова с д-р Орлин Колев в ''Законът и Темида''

Кои са правата ни по Конституция и как да ги защитим? От кого и как се търси отговорност, когато е нарушена Конституцията? Застрашени ли са правото ни за свободен живот и върховенството на Закона в европейски мащаб? 

Д-р Орлин Колев, преподавател по конституционно право в ЮФ на СУ, член на Комисията за защита от дискриминация и консултант на „Законът и Темида“, коментира в предаването:

Знаем ли правата си като български граждани

"Основните ни права са уредени в Конституцията. Вярно е, че у нас обучението във връзка с основните права не е застъпено в средното образование. Не би било лошо да се даде една обща картина на подрастващите за основните им права и как те да бъдат защитени. Не можем да вменим задължение на гражданите да са запознати с правата си. Държавата е установила механизъм, по който гражданите – запознати и незапознати – да потърсят правата си. Един от тези организационни модели за търсене на правата е чрез Комисията за защита от дискриминация – гражданите винаги могат да подадат жалба. Важно е гражданите да не се притесняват, че не знаят точно правата си и по кой признак точно са дискриминирани. В самото производство по защита от дискриминация, в първоначалния преглед на жалбата, ние съответно изпращаме писмо до жалбоподателя за отстраняване на пороците, където посочваме какво да се посочи в допълнителната жалба." 

"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнства и права"* – как това се съвместява със "зеления сертификат" и задължителното ваксиниране

"В тази пандемична ситуация следва да знаем, като общество, че всеки от нас трябва да поеме известни ограничения на своите права, с оглед борбата ни срещу основния враг – коронавирусната инфекция. С оглед заповедта на министъра на образованието, с която се наложиха определени ограничителни мерки, КЗД цели да подпомогне управляващите, натоварени с тази задача, при преценката си за ограничителни мерки да не стигат до нарушаване на принципа на равенството на гражданите.

Не сме в извънредно положение по смисъла на Конституцията и не би следвало да се поставя градация в правата. Но с оглед на конкретната цел, за преодоляване на създалата се обстановка може и е допустимо някои от правата да бъдат ограничени."

Казусът с двойното гражданство

"По този случай Конституционният съд се произнесе наскоро с решение, получило широк обществен отзвук, и следва да бъде изпълнено. С оглед на решението, мога да кажа, че Конституционният съд за пореден път потвърди безусловната и невнасяща двусмислие забранителна разпоредба на Конституцията – те са две – 110 и чл. 65 – непозволяващи друго гражданство за заемането на поста министър, респективно – народен представител

Конституционният съд не е прокуратура и не може да се самосезира, той не е в съдебната власт. Той може да постанови свое решение само когато бъде сезиран от онези субекти, по смисъла на чл. 150 от Конституцията. 

Много мнения се изказаха по темата дали са нищожни актовете на определено лице с двойно гражданство, взети по време на неговото управление като министър. Трябва ясно да разграничим процедурата пред Конституционния съд и тази, която ще следва във Върховния административен или в Административния съд. Не следва да приравняваме."

Д-р Орлин Колев подчерта, че от президента може да се търси отговорност на основание нарушаване на Конституцията само тогава, когато нарушаването на Конституцията е съществено.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Снимки –  БГНЕС, КЗД

*чл. 6 от Конституцията на Република БългарияОще от Законът и Темида
Подкасти от БНР