Нотариус Каменов отговаря на слушателски въпроси

Промяна на собствеността на моторно превозно средство

Разговор на Анелия Торошанова с нотариус Камен Каменов в ''Законът и Темида''

Как се прехвърля собствеността на моторно превозно средство? С какъв договор?

Ръчно написано завещание за завещаване на моторно превозно средство – трябва ли да бъде нотариално заверено?

При промяна на собствеността на МПС МВР – КАТ и Нотариалната камара обменят ли по електронен път данните на превозното средство и сключения договор. 

Обект на облагане с данък са имуществата и придобитите недвижими имоти, как стоят нещата с моторните превозни средства? 

Какво гласи член 9 от наредба № 32 от 29 януари 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори? 

Кои превозни средства се освобождават от данък  и при какви случаи? 

На какви вноски се плаща данъкът върху превозните средства и какви са сроковете? 

Как се извършва прехвърляне на собствеността на един автомобил и какво гласи член 5а от Закона за местните данъци и такси? 

В рубриката "Минути с нотариуса" на предаването "Законът и Темида" нотариус Камен Каменов отговаря на слушателски въпроси.

Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР