Домашното насилие над деца – престъпление и наказание

Адв. Елка Пороминска: Двугодишната пандемия доведе до нарастване на насилието с огромни темпове, в т.ч. и насилието над деца

| обновено на 12.11.21 в 12:15
Разговор на Анелия Торошанова с адв. Елка Пороминска в ''Законът и Темида''

На всеки пет минути в света някъде умира дете жертва на насилие. Формите и видовете насилие. Как се завежда дело за домашно насилие? Законът за защита от домашното насилие и Законът за закрила на детето. Какво представлява детският център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила. Какво трябва да се направи, ако дете сподели с вас, че е жертва на домашно насилие?

Това коментира адв. Елка Пороминска – председател на Асоциацията за жените адвокати, консултант на юридическо предаване на БНР "Законът и Темида".

"Наскоро участвах в един много интересен форум, организиран от 4 организации – България, Гърция и две от Италия – събрали се да отчетат актуалното положение на насилието над деца и да съставят един наръчник за начин на действие, когато се установи такова насилие. За съжаление двугодишната пандемия води до нарастване на насилието с огромни темпове, в т.ч. и насилието над деца, което в много от случаите е скрито насилие – то няма често изява извън семейството, трудно се установява и е плашещо."

Съвременни тенденции при насилието над деца в българското семейство

"Моите наблюдения са, че те излизат наяве единствено и само когато детето е било свидетел на насилие – когато между родители или съжители, съгласно Закона за защита от домашно насилие, е проявено такова насилие. Следва всички български семейства да знаят, че, проявявайки насилие един към друг в присъствие на дете, това е т.нар. "вторично насилие", но то е достатъчно силно и ярко, за да прежвява детето с месеци това, което е видяло. Това е предвидено като форма на насилие в Закона за защита от домашно насилие."

Осъзнаване на насилието над деца

"Домашното насилие е по-специфичната форма, но по принцип насилието над дете може да бъде осъществено навсякъде извън семейната среда – в училище, в интернет пространството (една от най-перфидните и най-страшните форми напоследък). Това наистина трябва да бъде грижа и на семейството."

Форми и видове насилието над деца

"Те са конкретно посочени от Комитета по правата на детето в Общ коментар 13/2011. Той се отнася до правото на детето на свобода от всички форми на насилие и там, във връзка с Конвенцията за права на детето, са посочени над 10 форми на такова насилие. Душевно или емоционално насилие; физическо насилие – често срещано и рядко може да се разграничи; телесни наказания; сексуално насилие и сексуална експлоатация (тук влиза трафикът на деца); изтезания, нечовешко или унизително отношение или наказание – като форма на такова насилие е самонараняване; зловредни практики; насилие в средствата за масова информация – ние не знаем какво гледат нашите деца по телевизии и интернет и др."

Как да се разбере, че едно дете е жертва на насилие

"Обикновено децата се затварят в себе си или започват да изпитват силни чувства на тревога, стават по-буйни или могат да избягат от вкъщи – много са формите и обикновено та са израз на тяхното безсилие и дълбоко нараняване. Родителите трябва да следят какво се случва с децата им, да се обърнат най-вече към съда и съответно да стартира процедурата за защита от домашно насилие, съгласно закона, който се прие в България (в зависимост от възрастта на детето). Съответно след направено искане съдът е длъжен да издаде заповед за незабавна защита, която може включва няколко мерки – най-важната от които е да бъде отстранен насилникът."

Чуйте повече от звуковия файл.

Снимки – УНИЦЕФ и личен архив на адв. Елка Пороминска

Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР