Кумирите, които ни отдалечават от Бога

Разговор на Ана-Мария Кръстева с доц. Мариян Стоядинов в „Благовестие“

В Притчата за безумния богаташ Христос не осъжда притежаването на богатството, а ламтежа към него, начина му на употребление, увереността, че то е гаранция за успешното решаване на всички проблеми и защита от всяко зло. Достигнал до мисълта, че е всесилно и с него може да се постигне всичко. Страшно е, когато човек постави богатството на мястото на Бога и започне да му служи.

Превръщането на богатството в кумир може да погуби не само духовно човека, но и физически. Многократно сме свидетели на това в нашето общество. Но всъщност разказаната притча ни показва, че не само богатството, а каквото и друго да превърнем в кумир, се отдалечаваме от Бога.

Заедно с доц. Мариян Стоядинов, преподавател в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“, разглеждаме Христовата притча в нейните съвременни измерения, както и разговаряме за семейството, децата, младежта и вярата в Деня на християнското семейство и младежта.Християнска поезия
Стихотворението „Деня на християнската младеж“ от Христо Борина в изпълнение на актьора Ириней Константинов


Подкасти от БНР