Акция на град Бяла с БЧК за разделно събиране на дрехи и текстил

За акцията:

Наблюдаваме, че бързата мода завладява и засяга все повече живота ни.

Превръщаме ли се в свръхконсуматори? Непрекъснато апелираме да не се използват пластмасови изделия.

Замисляме ли се реално, че бързата мода произвежда подобни – става дума за дрехите за еднократна употреба.

Мнението е на Христина Келисакиева – експерт „Връзки с обществеността“ в Община Бяла, която стои зад идеята да се организира съвместна акция с БЧК за разделно събиране на дрехи и текстилни изделия. Целта е БЧК да предостави на Община Бяла контейнер за текстил, който може да се използва от жителите на Бяла целогодишно.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"