Да следваме Бога непрестанно

''По пътя към храма'', 28.11.2021 г.

Тринадесета неделя след Неделя подир Въздвижение, която отбелязваме днес, Господ Иисус Христос ни напомня, че ние като християни трябва да се стремим не само да изпълняваме закона на Бога просто ей така, без да вникваме в него. Той ни казва чрез съвета, който дава на един богат младеж, че не е достатъчно да изпълняваме на думи закона и формално, а трябва да се отдадем всецяло в ръцете на Бога.

"Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?" (Лука 18:18)

"Една мисъл, един стремеж трябва да ни водят през целия ни живот. Каквото и да вършим, при каквито и обстоятелства да се намираме: в скърби, в радости, оплетени в житейски грижи – тази мисъл, този стремеж не бива да ни напуска никога – мисълта: как да заслужим вечен живот, как да се спасим.

Днешното евангелско четиво ни напомня точно за това, за нашата основна грижа и задача през земния ни живот. Св. евангелист Лука разказва как при Спасителя дошъл "някой си началник" с въпроса какво да направи, за да наследи вечен живот. Господ Иисус Христос му припомнил десетте Божии заповеди. Началникът отговорил, че ги съблюдава. Но Божественият Сърцеведец прозрял, че началникът макар и да спазва всички предписания за благочестие от младини и до днес, със сърцето си е далеч от Бога, сърцето му принадлежи на земното богатство, което притежава. Там, където би трябвало да царува Божият Дух, се бил възцарил идолът на богатството. Затова Спасителят посъветвал началника, ако иска да придобие небесно съкровище, да раздаде богатството си на бедните и да Го последва. Като чул това, началникът си тръгнал натъжен. Не намерил в себе си сили да направи крачката, която го отдалечавала от Господа: да срути идола в сърцето си. Отстъпил и тръгнал назад. Навярно този началник наистина е бил добър, порядъчен човек, навярно стриктно е спазвал Божиите заповеди и според нашите човешки разбирания е бил съвършен. Но едно не му достигало, за да бъде съвършен и за Господа: съвършена любов.

Нека да не се надяваме на тленно богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие, да се стремим да вършим добро, да богатеем с добри дела, като по този начин си събираме съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнем вечен живот /1 Тим.6:17-19/. Амин."

Автор: Свещеник Йоан Карамихалев

В рубриката "Съвременна Библия" - "Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел..." Тези думи на Спасителя откливат в сърцата ни, особено днес. "Влезте през тясната порта", казва Той. Хубаво, да влезем, но дали ще ни пуснат без зелен сертификат?

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма
Подкасти от БНР