Shteti siguron fonde për tri ilaçe të reja për Covid-19

Shteti do të sigurojë fonde për tri ilaçe të reja për trajtimin e Covid-19. Një dekret qeveritar lejon blerjen e ilaçeve për trajtimin e Covid-19 - Molnupiravir, Regkirona dhe Anakinra.

Molnupiravir është një ilaç antiviral për pacientët e rritur jo të shtruar në spital me Covid-19 të butë deri në mesatar dhe të paktën një faktor rreziku të lidhur me përparimin në Covid-19 të rëndë.

Regkirona përdoret për trajtimin e formës së moderuar të Covid-19, me një prognozë për sëmundje të rëndë dhe shtrimin në spital.

Anakinra është për pacientët në rrezik të pneumonisë për shkak të Covid-19 dhe përparimit në dështim të rëndë të frymëmarrjes.


Подкасти от БНР