Съветите на адвоката – адв. Захари Генов отговаря на слушателски въпроси

Имуществени спорове и проблеми с администрацията

Разговор на Анелия Торошанова с адв. Захари Генов в ''Законът и Темида''

Слушателка от София е гражданин на САЩ, без да губи българското си гражданство. Има завещание от баща си за 1/4 от неговото собствено жилище, а другите 3/4 идеални части са прехвърлени срещу издръжка и гледане на нейния брат. Той е български гражданин, живее постоянно на територията на България, живее в София в същото жилище. Брат ѝ обаче придобива с нотариален акт по давност на владение 1/8 част от същото жилище, което, разбира се, не се равнява на тази 1/4 на слушателката, получена от баща ѝ по завещание. В полза на брата е съставен констативен нотариален акт за тази 1/8, като в последствие той си издейства и издаване на констативен нотариален акт за цялото жилище. 

Дали нотариусът е бил заблуден по някакъв начин, или са представени някакви други документи – не се знае към настоящия момент. Така или иначе тази 1/4 на слушателката по завещание се оспорва от нейния брат.

По този казус говори адв. Захари Генов в рубриката "Съветите на адвоката" на предаването "Законът и Темида". 

Чуйте повече от звуковия файл.


Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР