За първи път книга на Едмънд Спенсър на български

Разговор на Силвия Чолева с проф. Евгения Панчева в ''Артефир''

„Значително по-кратка от сонетните поредици на Сидни и Шекспир, Спенсъровата "Amoretti" разказва петраркистката и непетраркистка история на една любов“, пише проф. Евгения Панчева в предговора към книгата. 

Впрочем любовта е напълно реална – името на любимата на Спенсър Елизабет се среща в сонет 74. В него той пише за трите Елизабети – майката, кралицата и любимата му. Тези сонети са създадени след прочутото му произведение „Кралицата на феите“, когато поетът е вече в зрялата си възраст и са „най-отчетливият елизабетински синтез“ между сонетите на Петрарка и на Шекспировите. 

Спенсъровият сонет освен това носи и „протестантска идеологическа рамка“. Покровителството на Сър Филип Сидни е решаващо за поетичната му кариера. На него той посвещава „Пастирски календар“ – произведение, което е оценено високо от съвременниците заради „поетичната виртуозност“ и „новостта на жанра“. 

Читателите ще намерят още подробности за живота и творчеството на Едмънд Спенсър в предговора на проф. Панчева под заглавие „Принцът на поетите“. Той дава възможност читателят да си създаде контекст, в който поетичното съвършенство на автора и чудесният превод изпъкват още повече.

Чуйте проф. Евгения Панчева.

Снимки – en.wikipedia.org и Университетско издателство "Св. Кл. Охридски"
Още от Артефир
Подкасти от БНР