Рестартирай Европа: По-силна за теб!

Образованието във фокуса на Конференцията за бъдещето на Европа

Вече 6 месеца продължава работа Конференцията за бъдещето на Европа- събитието, което ще даде отговор на въпроса какъв Европейски съюз искаме и дали искаме нещо да се промени. Четири граждански панела, в които участват по 200 граждани от всички държави-членки и представляват разнообразието в европейското общество, ще представят своето виждане, ще дискутират предложенията за промени в Европейския съюз. Десетки хиляди са и гражданите, участващи в многоезичната цифрова платформа на Конференцията, а докладите, които обобщават предоставените мнения, се обсъждат по време на събитията, посветени на  Конференцията. 

В началото на ноември започнаха онлайн срещите на европейските граждански панели. Една от темите, ориентирани към бъдещето в първия панел, бе и темата за предизвикателствата пред образованието- не само в условията на СОVID-19. Мобилност, образование на бъдещето, образователна и трудова мобилност в ЕС са сред темите, които вълнуват гражданите: 

"Говорим за европейското наследство, безработица сред младите хора и насърчаване на общата идентичност в ЕС. Един от въпросите е за образованието на бъдещето. Образованието на бъдещето е цифровизирано, своето място имат точните науки....Говорим за дигитално образование, цифровата икономика в образованието, как можете да интегрирате софтуерни умения в образователната система. Всички тези въпроси се отнасят за образованието на бъдещето." 

Образованието е сред приоритетните теми и на Ева Майдел, Илхан Кючук и Ангел Джамбазки- тримата български евродепутати, избрани да представляват Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа. 

Повече обмен, признаване на дипломите, общи стандарти за изпити и обучения, общи стандарти за това какви умения са ни нужни, за да успяваме като професионалисти- това са въпросите, зададени от представители на училища - посланици на Европейския парламент у нас. Решението на тези въпроси би направило и българското образование конкурентоспособно, а хората- подготвени за пазара на труда, посочи  на една от онлайн срещите Ева Майдел. Според нея образованието и у нас, и в Европа изобщо, бележи напредък, но все още има какво да се направи, за да имаме достъпно до всички и достатъчно качествено образование. В същото време, не е необходимо да се уеднаквяват образователните стандарти:

"Аз не съм убедена, че ние трябва да имаме абсолютно същия тип образование и еднакви правила във всяка една държава. Не смятам, че това е и полезно за Европа. Трябва да имаме по-голяма интеграция в обмена, да имаме еднакви цели поне в сферата на уменията, които трябва да придобиваме и които влизат в образователния процес. Би било добре да имаме повече обмени между учители, повече идеи на европейско ниво как можем да направим професията по-атрактивна..." 

Европа трябва да инвестира в образование, което е адекватно на пазара на труда, коментира евродепутатът Илхан Кючук: 

"Европа трябва да инвестира много повече в образование, което ще е адекватно, това, което е бъдещето... Технологизацията на образованието и правенето му по-адекватно минава през национални политики, но Европа има много инструменти, които могат да го подпомогнат. Програмата "Еразъм" и програма "Хоризонт" дават допълнителна възможност за това." 

Според евродепутата Ангел Джамбазки образованието на бъдещето трябва да върне доверието към учителската професия и към професионалното образование:

"Безспорно въпроса за образованието няма как да не бъде в центъра на отговорите на всеки един от нас... Ние 30 години живяхме във време, в което учителите бяха унижавани, осмивани, много лошо заплатени, по този начин учителската професия падна в нивото на предпочитание на младите хора, учителите започнаха да се демотивират, средната възраст се повиши драстично... Нивото на образованието ни зависи от възстановяване на уважението и доверието в учителския състав. Образованието трябва да бъде насочено и към професионална реализация. В момента има хиляди свободни работни места, защото няма електротехници, механици... Професионалното образование не е атрактивно... Гладът за квалифицирана работна ръка е огромен, а хората, които работят такива професии, са много близки до пенсионната възраст..." 

Обществото ни има нужда от добре подготвени и можещи млади хора. Точно това дава професионалното образование, убедена е Мариета Георгиева, директор на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин:

"Трябва да се постави акцент върху професионалното образование, защото то произвежда хора, които имат конкретни умения... Наистина е важно да имаме хора, които да бъдат заварчици, да работят в транспорта, да управляват котли... Добре е да го научиш този човек да може, след като не е добър в науката като теория- поне да може да прави неща, да мисли и да е полезен на себе си и на обществото..."  

Фокусът на втория европейски граждански панел бе европейската демокрация, ценности и права, принципите на правовата държава и сигурността. По въпроси, свързани с измененията на климата, околната среда и здравеопазването дискутираха участниците в третия панел, а от 26 до 28 ноември са онлайн заседанията на четвъртия панел, в който гражданите ще обсъждат мястото на ЕС в света и миграцията. 

През декември 2021 г. и януари 2022 г. гражданските панели ще започнат третия кръг от срещите си в четири европейски академични институции (в Дъблин, Флоренция, Натолин/Варшава и Маастрихт), по време на които ще финализират препоръките си, за да могат те да бъдат обсъдени по време пленарните заседания на Конференцията. Конференцията за бъдещето на Европа ще продължи своята работа до май 2022 година. 

Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР