Общинският съвет в Лом ще заседава тази седмица

Предложение за допълване на приетата Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на Община Лом за 2021 г. е сред точките в дневния ред на местния парламент, която ще бъде представена за одобрение. Заседанието е предвидено за 30 ноември, вторник, като сесията ще е неприсъствена за местните парламентаристи, заради спазване на противоепидемичните мерки. Съветниците ще трябва да вземат и решение за поемане на краткосрочен общински дълг от фонд "Флаг" за реализиране на проект "Община Лом- в грижа за децата”. Предложение за промени в списъчния състав на обектите в КВ за 2021 г., както и предложение за промени в Наредбата №1 за поддържане на обществения ред и чистота на територията на общината също фигурират в дневния ред на заседанието. Освен това местните парламентаристи ще разгледат и предложение за одобрение пазарните оценки на общински имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.- за продажба. Общинският съвет ще разгледа и предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти- общинска собственост, за здравни дейности. 

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР