България включи Гърция в списъка на страните от "червена зона"

Петя Папазова, главен секретар на РЗИ-Кърджали


В сила е нова заповед на Министъра на здравеопазването за допълване на списъка на държавите, които попадат в "червената зона" по заболяемост от ковид. Сред тях вече е и Гърция. Петя Папазова, главен секретар на РЗИ-Кърджали обясни: "В червената зона попада вече и Гърция, наред с Румъния,  Германия, Полша, Чешката република и много други. Това означава, че българските граждани или лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България трябва да влизат от Гърция в България с два документа – ваксинационен сертификат или с PSR тест. В случай, че липсва единият от документите, лицето може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната, да направи PSR и в случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с ковид".


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР