Акция „Подари приказка“ събира книжки за деца в нужда

Интервю на Латинка Павлова с Мария Евгениева

В ход е благотворителна кампания за набиране на нови или стари детски книжки за деца от уязвими семейства. Благотворителната инициатива се провежда под наслова „Подари приказка”, а неин организатор е „Тръст за социална алтернатива”. 
Кампанията е важен елемент за популяризирането на патронажната услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”. Тя е насочена към млади родители от уязвими общности, които очакват първото си дете. Услугата се изпълнява от обучени професионалисти – сестри, акушерки и здравни медиатори, които в рамките на между 50 и 64 домашни посещения осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на бъдещите родители в целия период от бременността до навършване на 2 години на детето. Амбицията на екипа е един ден тази услуга да бъде достъпна за всички семейства в нужда.
Книжките могат да се изпращат на адреса на фондацията: София, бул. „Патриарх Евтимий” 64, или да се занесат лично.


Подкасти от БНР