По 23 точки ще дискутират общинските съветници във Видин

За утре, 30 ноември, е насрочено заседание на Общинския съвет във Видин. 

23 точки са включени в предварително подготвения дневен ред. Сред тях е приемането на актуализирана бюджетна прогноза периода 2022-2024 година, както и приемането на нов проект на наредба за организация на движението, която вече на няколко пъти беше отложена. 

В Общинския съвет е внесено и предложение кметът на община Видин да взема всички решения относно банковото обслужване на общината. 

В проекта за дневен ред е включено и предложение от кмета Цветан Ценков за съгласие за закупуване на контейнери за отпадъци и въвеждане на системата за управление на процеси по сметосъбирането.

Предвиден е и дебат, относно безвъзмездното прехвърляне на активи на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” към Община Видин, на Общинско предприятие „Социални дейности” и на организационно обособената структура „Детсла ясла „Слънчев кът и Детска млечна кухня” към Община Видин.


Още от Вход свободен
Подкасти от БНР