Пожароизвестителни датчици за къщите и повече бдителност през отоплителния сезон

Директор на РДПБЗН комисар Васил Василев

Често се подценява пожарната опасност от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди. Пренебрегват се технически неизправности или условия за експлоатация посочени от производителя. Камините не винаги са добре измазани, изолирани с негорими материали, монтирани на височина от горимия под до огнището. Това са все предпоставки  на телефон 112 да постъпват сигнали за пожари. Какво припомнят огнеборците  в началото на отоплителния сезон.Още при инсталирането на  уреди на твърдо гориво  разстоянието от горими предмети  да е не по-малко от 50 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали. Задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани уреда; стабилно укрепване на димоотводните тръби.Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.

В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване– през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта, както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.Още от БНР уеб
Подкасти от БНР