Изпълнителният директор на ДКК Ваня Караганева беше освободена само след месец на поста

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор само месец след заемане на поста.

Само след месец работа като изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания Вная Караганева е освободена от длъжност заради „редица противозаконни действия и безотговорни бездействия“.

Сред нарушенията, които Държавната консолидационна компания вижда в действията на Ваня Караганева, са еднолично решение за смяна на обслужващата банка, като според съобщението, новата банка не е покрила стрес теста на ЕЦБ, което би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лева.

Също така Караганева е обвинена, че новите договори за правна помощ, свързани с нейно еднолично решение, задължават ДКК с парична сума в размер на 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена.

Различни казуси се посочват по темата с ръководни постове в „Кинтекс“, ВМЗ – Сопот и „Монтажи“.


Цялото решение на съвета на директорите на ДКК можете да видите тук.


Действията й показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества. Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи, съобщават на сайта ан дружеството. Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора, с общо възнаграждение по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора.

В заключение, СД на ДКК отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството, без да е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава компетенциите, необходими за тази роля.

Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството.

Във връзка с гореизложеното, ДКК е сезирала  компетентните органи.

Редица медии определят Караганева като "назначение на Кирил Петков, който е кандидат за поста премиер".

Кирил Петков

Тя встъпва в длъжност Изпълнителен директор на ДКК точно преди месец, след като спечели конкурс.

През септември от ДКК обаче алармираха за противоречащи на закона действия със съобщение до медиите, в което се казваше:

"Назначените на икономическия министър Кирил Петков на двама нови независими членове на Съвета на директорите противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като те не са избрани с конкурс".

Тогава дружеството публикува подписан от Петков протокол от 2-ри септември за назначението на Валери Велчев, който в момента е служебен финансов министър и на Ваня Караганева, като независими членове на Съвета на директорите на ДКК.


Подкасти от БНР