БСК представя изследване на пазара на труда

Българската стопанска камара ще представи изследване на пазара на труда, с акцент върху потребностите на различните поколения на работното място. Проектът е реализиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Инициативата цели да изследва сецификата и потребностите на работното място, най-вече на по-възрастните служители и работници. 

По време на дискусията ще бъдат представени и полезни за работодателите методи за адаптиране на работните места към потребностите на персонала над 54-годишна възраст. Сред тях - оценка на риска и на факторите на работната среда, както и предпоставките за развитие на така наречения “burnout” - синдром на професионалното изчерпване. 

Проектът се реализира съвместно със социалните партньори и в него, освен представители на работодателската организация, ще се включат и участници от КНСБ и МТСП.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР