Близо 400 000 лв. за екопроект

Проект "Ефективно управление на отпадъците" спечели Община Смядово, съобщи кметът Иванка Петрова. За различни дейности в областта на екологията Общината ще получи финансиране от 395 000 лв.

Първоначално Смядово беше в списъка на резервните участници , но преди няколко дни администрацията е получила покана за сключване на договор. Партньор по проекта ще бъде Асоциацията на еколозите от общините в България.

По проекта е предвидено изграждането на Център за поправка и повторна употреба на техника, събиране на стари дрехи и текстил, книги и други вещи. Планирани са дейности по раздробяване на градински отпадъци и купуване на 200 компостера за домакинствата.

Само за последните два месеца Община Смядово е кандидатствала с пет проекта на обща стойност около 2 млн. лева, каза още Иванка Петрова.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР