От днес влиза в сила разширената „синята зона“ за платено паркиране в София

От днес (1 декември) влиза в сила разширената „синята зона“ за платено паркиране в София.

Местата за платено паркиране в "синя зона" се разширяват от 5000 на 13 000, след като част от "зелената зона" в районите “Оборище”, “Възраждане” и “Средец” става синя. 

Новият участък „заключва“ карето от бул. „Дондуков“ до бул. „Сливница“ и бул. „Данаил Николаев“. На изток границата ще стига до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, а на запад - до ул. „Опълченска“.

11-а подзона преминава към 3-а и 4-а подзона, с което обхвата й се разширява, а живеещите там ще имат по-широк периметър за паркиране в "синя зона".

Улиците от 11-та подзона, които се присъединяват към 3-та подзона са:

- ул. „Д-р Петър Берон“

- ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“ до ул. Граф Игнатиев“

- ул. „Гечкенли“

- ул. „Карнеги“

- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“

- ул. „Георги С. Раковски“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „6-ти септември“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „Хан Крум“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „13-ти март“

- ул. „Женева“

- ул. „Николай Павлович“ - от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Проф. Никола Михайлов“- бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

  -бул. „Васил Левски“ – от ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“ до ул. Граф Игнатиев“

2. Улиците от 11-та подзона, които се присъединяват към 4-та подзона са:

-  ул. „Ген. Паренсов“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Юри Венелин“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ - от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

- бул. „Васил Левски“ - от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

Работното време за локално платено паркиране се удължава и ще е от 8.30 часа до 20.00 часа – от понеделник до събота.

Живеещите в участъците от зоната, която до момента е била „зелена“ и става „синя“ и имат отдавна издадени стикери до тяхното изтичане не е необходимо да доплащат.


Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"