Враца- модерен град с чист въздух, енергоефективни сгради и зелен обществен транспорт

Репортаж на Йорданка Петрова

Целите на "Зелената сделка" са амбициозни и на Общините се възлагат значителни отговорности. Ключов момент е цялостната концепция за развитието на региона да е съобразена с правилното енергийно планиране, насочено към постигане на екологичния ефект. Например, инвестициите да се насочат към постигане на траен спад в емисиите на парникови газове, въвеждането на кръгова икономика, намаляване на потреблението на сградите и други. През последните години Община Враца значително подобри качеството на атмосферния въздух, въпреки че никога не е достатъчно, заяви кметът Калин Каменов. Това се отчита и от Изпълнителната агенция по околна среда. Официалните данни за Враца през 2020 година и изминалия период от тази година сочат стойности на превишения много по- ниски от допустимия горен оценъчен праг, който е отчитан през годините. Всичко това е резултат от работата, насочена към прилагане на дейности, сред които въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, запазване и обновяване на екологичния обществен градски транспорт, актуализиране на програмата за качеството на атмосферния въздух, залагането на устойчиви технически и инвестиционни мерки при нейното изпълнение.

Калин Каменов- кмет на община Враца"Лично моето мнение е, че гражданите активно трябва да бъдат включени в процесите, ако искаме да постигнем качествени резултати. Като пример- в първия етап на националната програма за енергийна ефективност трябваше да наваксаме изключително много изгубено ценно време заради липса на информираност и създадени по- рано негативни нагласи сред гражданите в общината. С много работа успяхме да ги преодолеем и днес от една от общините с най- малко регистрирани сдружения, Враца днес е една от общините с най- много регистрирани сдружения- над 170 и подписани 126 договора за обновяване на жилищни сгради. Към момента във Враца са обновени 14 сгради по националната програма за енергийна ефективност. Фасадите на две от тях дава отражение една родолюбива инициатива, която се роди по време на изпълнението на програмата- на две от сградите са изписани емблематични стихотворения на поета и революционер Христо Ботев- символ на града, нещо, което при продължаване на програмата искаме да запазим като тенденция... Във внедряването на марки за енергийна ефективност по оперативна програма "Региони в растеж" в последния програмен период 2014-2020 година на още 15 жилищни сгради също беше въведена програмата за енергийна ефективност. Чрез проекта се намали и броят на жилищните сгради във Враца, които са с ниска степен на енергийна ефективност, което от своя страна води до спад в емисиите на парникови газове", заяви кметът на община Враца Калин Каменов.

Мерки за енергийна ефективност са въведени и на спортна зала "Вестител". Проектът е на стойност 21 хиляди лева, финансиран чрез средства от Министерство на труда и социалната политика по програма "Красива България" и съфинансиран от Община Враца. Също по "Красива България" е подменена дограмата на спортната зала за близо 120 хиляди лева, отново със съфинансиране от Общината. Друг важен за спорта обект, на който бяха извършени мерки за енергийна ефективност е покритата лекоатлетическата писта. Осигурено е понижаване нивото на енергийно потребление на обекта и отделни емисии, намаляване на разходите за електричество и отопление. Стойността на проекта е 738 хиляди лева. Враца разполага и с обновена волейболна зала с въведени мерки за енергийна ефективност. Средствата за ремонта в размер на 1 милион и 200 хиляди лева бяха отпуснати с постановление на Министерския съвет. Общинската образователна инфраструктура в града също е обект на дейности, свързани с енергийни мерки.

"През 2017 година приключихме проект, чрез който на 5 обекта от образователната инфраструктура в града бяха повишени мерките за енергийна ефективност. През 2021 година Община Враца приключи проект за още 6 сгради, част от образователната инфраструктура- 4 детски градини, профилираната природо-математическа гимназия в града, залата на училище "Христо Ботев", на стойност малко над 7 милиона лева. Сградата на общинска администрация във Враца също е енергоефективна, като дейностите отново са изпълнени чрез европейско финансиране. Администрацията разполага и с един електромобил, закупен чрез възможностите за финансиране от Национален доверителен екофонд", допълни Калин Каменов.

Чрез реализацията на проект от инвестиционната програма на Община Враца се обнови и централната пешеходна зона, където бе монтирано енергоспестяващо осветление. Ще продължим своята работа за това Враца да е модерен град с чист въздух, енергоефективни сгради и зелен обществен транспорт, съобщи още кметът Калин Каменов:

"Условията, които предлагаме в градския транспорт, вече са доста по- модерни, съвременни, конкурентноспособни, такива, каквито смятам, че жителите на Враца заслужават... Със средства по оперативна програма "Околна среда" успяхме да спечелим проект за модернизиране на градския транспорт в община Враца, с който бяха закупени 9 12-метрови тролейбуси, които са с възможност и за автономно придвижване на батерии... Очаква се до Нова година да пристигнат и 13 нови електробуса, с което Враца ще е един от първите градове не само в България, но и в цяла Европа с изцяло електрически градски транспорт. И се надявам това да доведе и до увеличаване на новите инвестиции в нашия град, новите производства, които задължително пазят и околната среда. Нещо, което ние изключително много настояваме и държим да се случва."

"Зелената сделка" дава възможност за изключителни иновации. В тази връзка Общините са активни участници в процесите по "Зелената сделка" и ефектът от тези процеси е директно насочен към хората. Община Враца е една от 44-е български общини, които участват в Конвентът на кметовете. Това е европейско движение, което включва местни власти, доброволно ангажирали се да работят за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

"В момента в процес на оценка е проектно предложение по процедура "Енергийна ефективност на сгради" за внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска градина "Радост" и детска градина "Слънце" след реализирането на които двете сгради ще постигнат националните норми за сграда с близко но нулевото потребление на енергия- А+."

Детската градина в Згориград ще се отоплява с водород. Снимка: Община ВрацаВ детска градина "Слънце" се предвижда изграждането на фотоволтаична система за собствено потребление. Отоплението в сградата на детска градина "Радост" ще е комбинация от два вида източници на възобновяема енергия- зелен водород и високоефективни термопомпени агрегати. Иновативната система за отопление чрез зелен водород ще използва и филиалът на детска  градина "Детски свят" в село Згориград. Разходите за газ ще бъдат намалени наполовина, а отделяните вредни емисии ще бъдат с до 40% по- малко. Община Враца реализира тази водородна иновация със собствени средства. Има подаден проект за изграждане на подобна инсталация и на покрития плувен басейн, който се очаква да бъде първата спортна зала в България с подобна инсталация на водород. Друг проект предвижда подмяна на уличното осветление в града с ново и енергоефективно. Този проект е на стойност малко над 1 милион лева. Предвидено е подмяна на 927 осветителни тела, въвеждането на система за управление на уличното осветление и използването на ВЕИ за захранване на уличното осветление на тротоарните пространства в града.

За ефекта от прилаганите дейности за жителите на Враца споделя Силвия Симеонова. По проект на Община Враца сменя отоплението на семейното жилище преди години. Живее в район с къщи, близо до парка на стадиона. В района някои от домовете се отопляват на дърва и замърсяването на въздуха се усеща.

"Имаме газ от две години. Тогава се появи една програма, която стимулираше газификацията на домовете и благодарение на нея, сумата за газификация спадаше с 30%, крайната сума. Кандидатствахме, одобриха ни и всъщност ни излезе по- изгодно. Решихме, че това е екологичният начин на отопление. Пък и за отопление на къща е нужно нещо, което да топли всички помещения. И се оказа добър вариант първоначално. Една зима бяхме на отопление на газ, първата зима, и беше доста изгодно, доста лесно се боравеше с уредите и не сме имали никакви проблеми... Тази зима сме втора зима на газ. Цената наистина много се повиши. Миналата година сметките бяха ниски. За около 80 квадрата ни бяха около 200 лева в студените месеци, докато сега за октомври месец ни беше 170 лева сметката, което наистина ни озадачи. По същото време миналата година ни е била между 30 и 40 лева... Враца не е сред градовете, които се водят с най-много замърсен въздух, но пък се усеща. Ние живеем в район, в който няколко улици са все с къщи и определено вечер като излезе навън човек просто се усеща миризмата от отоплението на дърва на съседите..."

Тролейбусният транспорт се използва от хората. Децата до 7 години се возят безплатно, цената на билета е 1 лев:

"Преди това по пътищата ни във Враца бяха едни трошки, в които честно казано дори и аз не смеех да се кача, пък камо ли да кача децата си. Човек като си направеше сметка и съпоставеше нещата, предпочиташе да пътува с такси. Докато сега новият ни транспорт е хубав, чистичък, поддържа се, така че е един голям плюс за нас- хората във Враца."

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР