Учениците от Ново село и Раковица отново са в клас

Фрагмент от ''Цветовете на деня''


Учениците от общините Ново село и Макреш се върнаха отново в клас. Решението за преминаване към присъствено обучение е взето след спадане на заболеваемостта под 250 на 100 000 души от населението в двете общини. В основно училище "Христо Ботев" село Раковица присъствени учебни занятия се провеждат от началото на седмицата, обясни директорът Борислав Тодоров:

"Заповедта на министъра е по общини, като падне под 250 заболеваемостта на 100 000 души, се връщат. При нас беше 160 и трябва да се върнат всички деца от 1 до 7 клас. Върнаха се. Децата не бяха в училище около месец, защото имаше много болни колеги и ги сложиха под карантина. Сега са здрави, нямам нито колеги, нито никой. Децата вече са без тестове, защото заболеваемостта е под 250. Някои от родителите се притесняваха от тестовете, имаше доста такива, но сега понеже са без тестове и ги пускат."

Към ротационен принцип на обучение преминаха друга част от учебните заведения във видинска област. Сред тях е училище "Никола Й. Вапцаров" село Дреновец, където от началото на седмицата присъствено се обучават половината от учениците, каза директорът Бойка Александрова:

"5-12 са на ротационен принцип. В момента са 5, 7, 8 и 12 клас в училище. Те са без тестване. От 1 до 3 клас върнахме ученици с тестване, 4 клас засега е онлайн, поради нежелание на родителите да пуснат децата с тестове. Осигурени са тестовете, засега ги имаме, щадящи са, но какво ги притеснява... Образователният медиатор и социалният работник разговарят с тях и започват все повече и повече родители да се съгласяват. Те може би като видят, че няма нищо притеснително, би се върнал и другият ни клас, който засега е онлайн. "

На ротационен принцип на обучение преминават учебните заведения в общините с ниво на заболеваемост под 500 на 100 000 души от населението. Присъствено се обучават и 32% от малките ученици в област Видин, които се тестват два пъти седмично, обобщи ситуацията временно изпълняващата длъжността началник на Регионално управление на образованието Видин Галя Павлова:

"За да може да се премине към присъствено обучение, и то на ротационен принцип, заболеваемостта на 14-дневна база трябва да е до 500. В момента Видин, по последната справка, която ни е дадена от Регионалната здравна инспекция, е над 500, така че училищата продължават обучение в електронна среда за учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Присъствено се провежда обучението за учениците от 1 до 4 клас, след провеждане на тестване два пъти седмично. На ротационен принцип е организирано обучението за прогимназиален и гимназиален етап в общините Ружинци, Грамада и Бойница... 50% от паралелките се обучават присъствено, а останалите в електронна среда. Това е за седмицата до 3 декември. След това очакваме новата справка и да се надяваме на промяна в ситуацията..."

Ако поне половината от учениците в една паралелка притежават зелен сертификат, те също могат да се върнат в клас. Засега обаче няма класове, възползвали се от тази възможност, а данните показват, че ваксинираните във видинска област ученици са едва 2%. 
Още от Цветовете на деня
Подкасти от БНР