Предизвикателството "онлайн обучение" за децата със специални потребности

Фрагмент от ''Цветовете на деня''В условия на пандемия системата на образованието се изправи пред огромно предизвикателство- дистанционно обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. С това предизвикателство трябва да се справят и специалистите, които предоставят подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности.

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в град Видин работи с над 200 деца, разпределени в различни училища и детски градини. Немалка част от тези деца и в момента учат онлайн. При този тип обучение обаче всичко се случва доста по-трудно, каза за радио Видин логопедът към РЦПППО-Видин, Ана-Мария Ангелова.

"Липсва тази връзка, този контакт с детето. Ако детето е със специални образователни потребности, без помощта на родител, ние няма как да осъществим тази дейност. Ние разчитаме изцяло и само на помощта на родителите. В началото сме имали родители, които не бяха толкова подготвени, толкова технически ограмотени. Имало е трудности, не мога да кажа, че е нямало." 

По инициатива на Уницеф и съвместно с РЦПППО-София, преди две години е създадена и образователната платформа "Подкрепи ме". В тази платформа всеки един специалист, работещ с деца със специални образователни потребности, без значение дали е ресурсен учител, логопед, психолог или масов учител в училище, може да се снабди с помощни материали, които да му помагат в работата. Катрин Каменова е не само ресурсен учител към РЦПППО-Видин, но и координатор на платформата за видинска област. Тази година тя не провежда обучения онлайн, но има голям опит от миналата година, когато се е изправяла неведнъж с предизвикателствата на дистанционното обучение.

"Миналата година съм работила в електронна среда дори с децата от детските градини, защото те също бяха затворени. С доста усилие с колегите от екипа бяхме включили сто процента от групата с която аз работя, а аз работя с 12 до 15 деца. Бяхме включили дори деца с тежки диагнози, като давахме съвети на родители и родителите също изявяваха голямо желание да получават тези съвети. Ние, в нашата работа, имаме деца и ученици, до които не може да достигнем по електронен път, просто защото бедността е много голяма и тези деца, за съжаление, нямат възможност дори и един телефон да имат. Но такива деца ние продължаваме да ги обхващаме, ние не сме ги изоставили. Изпращат им се по пощата или наши колеги им карат с кола на хартиен носител задачите, но това смятам, че е основната трудност" - каза Катрин Каменова.

Когато стане дума за работа с деца със специални потребности, всеки е наясно, че всяка стъпка е напредък. Без жив контакт обучението онлайн е наистина голямо предизвикателство за малчугните, особено за тези, които са със сериозни заболявания. Липсата на този контакт не само спира работния процес, но и го връща много стъпки назад. В положението, в което се намираме, може би най-редовният въпрос, който всеки си задава, е кое е по-важно? Децата да бъдат отлични ученици или да имат отлично детство? На този въпрос обаче, вероятно всеки би отговорил по различен начин.
Още от Цветовете на деня
Подкасти от БНР