Injeksion financiar për bizneset dhe punëtorët e vijës së parë

Qeveria e përkohshme i ka dhënë Ministrisë së Shëndetësisë 61 milionë leva shtesë (31 milionë euro) për të vazhduar pagesën e bonuseve prej 1000 leva (511 euro) për personelin mjekësor dhe jomjekësor në vijën e parë të luftës kundër Covid-19.

Qeveria livroi akoma 100 milionë leva / mbi 50 milionë euro / për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale në kuadrin e masës "Më ruaj +" për dëmshpërblimet për punonjësit dhe personat nga bizneset e mbyllura që sigurohen vetë.


Подкасти от БНР