Владимир Шопов: Управлението трябва да разгражда стария модел и да се справя с кризите

Политическата логика и динамика върви към създаване на правителство

Интервю на Людмила Железова с Владимир Шопов в предаването ''Нещо повече''

"Политическата логика и динамика върви към създаване на правителство. Има социално нетърпение, прерастващо към нетърпимост към неспособността на партиите да постигнат съгласие за по-стабилно управление на страната. Има натрупване на кризи, които очевидно не могат да се овладеят от служебни правителства. ... Големият въпрос е как ще изглежда управленската програма и как ще бъде конституирано редовното правителство". Това коментира пред БНР политологът Владимир Шопов.

Според него не се вижда ясно осъзнаване на необходимостта всяка от партиите да могат да защитят своите политики и тези, за които са настоявали през последните години:

"Към настоящия момент това управление (за което се провеждат преговори - б.р.) изглежда като управление без сметка - без ясни калкулации как много от заявените политики ще бъдат приложени. ... Струва ми се, че в разговорите (между партиите, които ще формират управленска коалиция - б.р.) има една обща презумпция, че единствено чрез одити и затваряне на финансови пробойни ще бъдат достатъчни, за да се генерира финансовият ресурс, необходим за тази амбициозна политическа програма. За мен не е очевидно, че това е достатъчно. Ако не се случи, можем да видим разногласия в бъдещото правителство".

По думите на Владимир Шопов формиращата се коалиция не е просто анти-ГЕРБ, но и "анти определен начин на функциониране на политиката и икономиката на държавата":

"Първият тест за коалицията ще бъде точно това, защото ако не се справи с това, може да се окаже под по-голямо напрежение. На тези избори гражданите дадоха два мандата на партиите, които ще бъдат в коалицията - първият е свързан с разграждането на стария модел, а вторият - за справяне с поредицата от кризи", смята той. 

Прогнозата му е за поне 1 година живот на коалиционното правителство.

Интервюто на Людмила Железова с Владимир Шопов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.

Още от Нещо повече
Подкасти от БНР