Около 400 000 лв. за почистване на пътищата през зимата в Карнобат


Около 400 000 лв. са осигурени за зимно почистване на пътищата тази година в община Карнобат. „Имаме достатъчно средства, защото разполагаме с преходен остатък от миналата година“, поясни кметът Георги Димитров. Вече е миналата обществената поръчка и е избрана фирма. Осигурени са и необходимите количества пясък и сол

„11 ще са автомобилите от фирмата, спечелила обществената поръчка и 4 са наши. Ние имаме един автомобил с голямо гребло, ползваме две машини с гребла за улиците, защото са по-малки, там като са паркирани колите трудно се почиства. Четвъртокласната ни пътна мрежа основно ще се почиства през фирмата. В град Карнобат две от улиците са част от републиканската пътна мрежа и ще се обслужват от външна фирма на АПИ. Градът ние ще го почистваме с наши собствени сили“, обясни той.

За разлика от други общини в областта, в Карнобат не е имало сериозен проблем с доставката на дърва за огрев. „Основните ни заявки са изпълнени. Около 800 куб. м. имаме да зареждаме. До 10 дни ще се справим с всички заявки“, допълни кметът. 


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР