Димитър Воев днес

Разговор на Силвия Чолева със Стефан Иванов в ''Артефир''

„Трийсет години след смъртта му неговото недостигнало зрелостта си бъдеще е наше настояще“ – пише Доротея Монова в предговора си към книгата „Непрочетено“ на Димитър Воев. Стихотворения, снимки, факсимилета от краткия му живот. 

Групата „Нова генерация“, от която той беше част, има все още хиляди фенове, но се оказва, че поезията на Воев не е дотам позната. 

„Мислим си, че познаваме Димитър Воев, продължава Монова в текста си, защото познаваме Музиканта и Текстописеца, защото изпятото е чуто, то ни е някак си близко и всеки път отново и отново преоткриваме в него себе си. Но непрочетеното затова е „Непрочетено“, защото ни предстои да открием Поета и Артиста“. 

Книгата предстои до дни да бъде отпечатана, засега има само сигнални бройки, но си струва да се отбележи чудесната работа на съставителката Димитра Воева, на Нели Недева-Воева, която е автор на фотографиите, на Артур Панов, който е оформил тома по хармоничен с поезията на Димитър Воев начин. 

Предстои срещата с днешните читатели, сред които вероятно ще има открили за първи път поета, а също и такива, които ще го преоткрият, защото днес сякаш отново се озовахме в онова време и стихотворенията на Воев са съвсем намясто, както на всяка добра поезия, която не губи от качествата си във времето.

Чуйте поета и драматурга Стефан Иванов.

Снимка – изд. Парадокс


Още от Артефир
Подкасти от БНР