Валентин Събков представи сборника си "Без борба - няма свобода" пред варненската общественост

Валентин Събков - автор на сборника ''Без борба - няма свобода''

Валентин Събков представи сборника си "Без борба - няма свобода", посветен на 80 - годишнината от Крайовския мирен договор и борбата за свободата на Добруджа. Събитието се проведе в Национален пресклуб БТА - Варна. Участие взеха още проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова, Съюз на учените в България, секция "История", доц.д-р Масис Хаджолян, Съюз на учените - Варна, както и представители на Тракийския научен институт.

Валентин Събков заслужава поздравления и добри оценки за работата си в архивите на няколко бивши социалистически страни, защото направените благодарение на проучените фондове изследвания допринасят за обогатяване на изворовата база за Новата и Най-новата българска история, каза по време на представянето на сборника проф. Нина Дюлгерова. Всичко това прави сборника „Без борба – няма свобода” ценен, защото поднесената информация е нова, при това защитена с неподправена документалност, което я окачествява като важна за българската историческа наука, допълни проф. Дюлгерова. 


Валентин Събков отправи благодарност на двама души, без чиято помощ тази книга нямаше да бъде факт. Това са Тодор Тодоров от Силистра и Георги Лилицов от Пловдив.

Историкът Валентин Събков е с алфатарски родов корен, възпитаник е на Великотърновския университет и живее във Варна. Десет години работи над сборника, с принос във военно-историческото наследство на България, проучил ценни документи в наши архиви и в Русия, Румъния и Украйна.

Следващият проект на Валентин Събков е книга с бележитите личности на Алфатар. Авторът работи над втори сборник от тази поредица, като се надява да има и трети.

Валентин Събков ще вземе участие в кръгла маса на тема „75 години от Парижката конференция от 1946 г. – исторически уроци и съвременни измерения“. Събитието ще се проведе утре от 17.00ч. Организатори са Съюз на учените в България – секция история, Съюз на учените – гр. Варна, Тракийски научен институт – филиал Варна, със съдействието на Генералното Консулство на РФ в гр.Варна. Модератор на кръглата маса ще бъде доц. д-р Иво Стамболийски.

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР