Втори том на „Теория на литературата. Новият век“

Разговор на Силвия Чолева с Надежда Московска в ''Артефир''

Екипът от авторитетни имена – Евгения Панчева, Амелия Личева и Миряна Янакиева – са създали продължение в духа на първия си том „От Платон до постмодернизма“ (2005). Във встъпителните си думи те го наричат „своеобразен учебник“ по теория на литературата. Защо своеобразен? Защото в него се очертават посоките, в които литературознанието се развива в края на 20 и началото на 21 век, без да се разглеждат подробно. 

Днес литературната теория, а и литературата, разбира се, си взаимодействат в голяма степен с науката и поставят за осмисляне нови теми, свързани с бъдещето. 

„Вярваме, пишат авторките, че литературознанието не по-малко от медицината, икономиката или политиката има какво да каже за бъдещия човек, за опазването на природата, за пребиваването ни в едно общество, в което социалните медии все повече променят правилата.“ 

Освен учебник, който задава посоките, но не ги изчерпва, „Теория на литературата. Новият век“ би могъл да бъде интересно четиво за всеки изкушен читател.

Чуйте Надежда Московска.

Снимка – изд. Колибри
Още от Артефир
Подкасти от БНР