„Заедно и след дома“ – стипендия на фондация „Подарете книга“

Разговор на Венета Гаврилова със София Иванова в ''За думите''

Новата програма на фондацията е насочена към младежи между 18 и 28 години, излезли от социалните институции. Еднократната стипендия е в размер до 1000 лева и е предназначена да подкрепи младите в самостоятелния им живот след дома. За някои от тях това ще е професионален или шофьорски курс, за други – преместване на ново местожителство, продължаване на образованието, започване на собствен бизнес и т.н. Палитрата е широка, за да могат да се отсеят най-смислените цели, разказва София Иванова, доброволка и проектен координатор във фондацията.

Учредяването на стипендията е логично продължение на грижата и ангажимента на доброволците от фондацията към децата, отглеждани в институции. Всичко започва с няколко книги, които Благовеста Пугьова, основателка на фондацията, подарява с посвещение на момиче от социален дом. В течение на повече от 10 години към организацията се присъединяват много доброволци, които поемат траен ангажимент към „своите деца“. Те се нагърбват с ролята на значимия възрастен, който да бъде модел за младия човек, да го подкрепя в ученето и израстването, да се интересува от проблемите и постиженията му.

Така се оформя следващият етап от дейността на фондацията – „Подари време“, защото времето е най-ценният ресурс за всеки и най-щедрият подарък за децата без родителска грижа. Връзката между доброволците и децата почти задължително продължава и след напускането на дома. Това ражда идеята за „голямата“ стипендия, защото периодът след напускане на дома е особено стресиращ и рисков за младежите. „Малките стипендии“ пък са рожба на пандемичната изолация. Когато доброволците и децата са принудени да общуват само чрез интернет, става ясно, че малките губят мотивация за учене и работа. Тогава от фондацията решават да ги стимулират с еднократни стипендии от 100 лева, но за изпълнена задача. Целите се определят заедно с доброволците, които помагат и следят за изпълнението им. Така самият живот и практиката подсказват идеите, казва София, и кани всички, които проявяват интерес към дейността на фондация „Подарете книга“, да посетят страницата ѝ www.podarivreme.org. Там ще открият информация и за коледната им инициатива.

Снимки –  Анн-Мари Филипова, podarivreme.org


Още от За думите (1001 защо – Ефир знание)
Подкасти от БНР