Културното наследство като част от ЕС

Материал на Росица Александрова, програма ''Христо Ботев''

Културното наследство на Европа е част от нашето минало, настояще и бъдеще. То носи огромен потенциал за стратегическото планиране и развитието на регионите и огромен ресурс да се обнови жизнената среда на новите ни модерни градове. Групата „Обнови Европа“ организира дискусия на тема „Културното наследство в бъдещето на Европа“, като част от кампания повече граждани да се включат и разберат възможностите на Конференцията за бъдещето на Европа, където се дискутират подобни теми.
 

„Културното наследство е безспорно част от ЕС. Ние сме стар континент притежаваме наследство и като недвижими паметници на културата, и цели градове представляват паметници на културата в Европа, но заедно с това да си спомним за културното наследство, което се съхранява в културните институции – музеи, библиотеки, архиви. Това е част от потенциала за развитие на обединена Европа, през годините на развитие на ЕС  културното наследство е било обект на опазване, на съхранение, на експониране. Имало е период, в който се е обръщало много сериозно внимание за развитието на туризма на базата на културното наследство и резултатите са ясни, Европа е дестинация номер едно в света за туризъм, особено за културен туризъм. Сега сме в период, в който много хора си задават въпроса, когато Европа си постави за цел зелено развитие, икономика без емисии, неутрална икономика в рамките до 2050 г., къде се намира в този план за развитие на ЕС културното наследство. Отговорът на хората, които работят в сферата на културното наследство, е, че то носи в себе си потенциал за развитие, то може да бъде носител на памет и даже в някои моменти на базата на културното наследство и съхранените традиции ние да се върнем към някои начини на живот в ежедневието ни, които да са по-близки до природата. Звучи абсурдно и парадоксално, но ако човек се замисли, това е напълно възможно.

Културното наследство трябва да бъде опазвано от климатичните промени и да се прилагат нови технологии, но културното наследство трябва да бъде и интегрирано в новата среда на новите европейски градове, които са по-отворени, по-зелени, по-открити към природата, които асоциират всички пространства. Новият европейски Баухаус е точно заради това и ние трябва да намерим мястото на културното наследство в новото пространствено решение на европейските градове." Това заяви Искра Михайлова, зам.-председателят на групата „Обнови Европа“ и организатор на дискусията: „Културното наследство в бъдещето на Европа“.

Всеки гражданин на ЕС може да вземе участие в Конференцията за бъдещето на Европа с коментар, идея, предложение на специално създадената за това платформа - https://futureu.europa.eu

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР