Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

Планът за възстановяване и устойчивост и ползите от него за общините в България

На 15 октомври Европейската комисия получи официален План за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост. На тези средства разчитат и българските общини.


Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU, откъдето ще бъдат осигурени 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще играе решаваща роля за подпомагане усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и за обезпечаване на екологичния и цифровия преход.


Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка, обясни евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Цветелина Пенкова.


Планът бе представен, след като Комисията и българските органи проведоха интензивен диалог. Националното сдружение на общините в Република България също внесе своите предложения. Европейските средства играят важна роля в осъществяването на общинските планова, обясни изпълнителният директор Силвия Георгиева:


"С европейските средства всъщност ние правим цялата базисна инфраструктура- ВиК, пътна, парковете, училища, спортна инфраструктура. За да стане по-ясна картината ще кажа няколко цифри. За последните 7 години, това е току що приключилия програмен период 2014 г.- 2020 г., общините имат сключени 3 300 договора за проекти с европейско финансиране на стойност 6.8 милиарда лева"


Планът на България е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост. В плана се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области.


"Очакваме тези средства като манна небесна и разчитаме с тях да решим едни от основните си проблеми", каза кметът на община Белоградчик Борис Николов:


"В нашата община, най-тежките проблеми, които могат пряко или косвено да бъдат решени по този ред, са туризмът и силната миграция..."


Комисията ще оцени плана на България въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове.


Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"