"Славейковци" създадоха първата Харта за правата на учениците в ЕС

Разговор на Илияна Типова с Нешка Шопова и Деница Георгиева


Все още насилието сред учениците, вербално и физическо не е изкоренено в училищната среда. Вербалното насилие е много по-често срещано и понякога е доста по-опасно от физическото. Повечето млади хора, подложени на тормоз от свои връстници не знаят към кого да се обърнат за помощ и не съзнават, че могат да търсят правата си. Ето защо сред учениците в едно средно училище в България се роди идеята за създаване на Харта за правата на учениците в училище. Тя е единствена по рода си сред училищата в България и ЕС. Ученичката в СУ "Петко Р.  Славейков" в Кърджали Деница Георгиева разказва какво представлява Хартата и нейното приложение:

„Повечето ученици не знаят своите права и техните достойнства са доста често накърнявани, и те не знаят какво точно да правят в такива моменти. Затова ние направихме тази Харта, за да знаят какво да правят в такива моменти, да знаят как да се защитят. Смятам, че във всяко училище има такива деца, подложени на насилие, без значение дали е вербално или не, поне един случай със сигурност има“.

На международен семинар в Люксембург на тема „Насърчаване младите хора да решават проблеми си без насилие. Медиацията между връстници като пример за добра практика“, с участници от 15 страни, бе представена Хартата за правата на учениците. 

Хартата е създадена по проект на Сдружение „Родопея – Балканика“, финансиран  от Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция, програма „Пилотни дейности“ .

  От дългогодишното проектно сътрудничество между Сдружението и СУ „П. Р. Славейков“ се роди идеята за създаване на Харта, която да  утвърди личното и социалното развитие на учениците в училищна и обществена среда. Представителката  на Сдружение „Родопея – Балканика“ , Пенка Ууд, запозна участниците в международния семинар в Люксембург с тематичните глави  и съотнасящите се към тях алинеи. Тя сподели, че Хартата се създаде след предварителна  работа по основни правозащитни документи, тридневен тематичен семинар, структуриране на главите, редактирането им и превод на английски, който се извърши от, наградена с първа награда за превод от български на английски, ученичка в училището. 

"Хартата предизвика огромен интерес сред страните, участващи в семинара", каза от своя страна Нешка Шопова, експерт педагог в подготовката на документа:

„Дори един от участниците, на когото му предстои представяне в Страсбург на тези добри практики, е взел Хартата, тя е двуезична - на български и на английски език, и ще я представи на много по-високо ниво. В тази Харта е систематизирано всичко на което има право едно дете, неговото достойнство. Има деца, които не знаят, че никой няма право да ги нарича с различни имена и да извършва спрямо тях обидни коментари. Те смятат, че това е нормално. И в един момент виждат, казано от ученици, че това не е нормално и че те имат на какво да стъпят, за да се защитят, и има към кого да се обърнат, защото в резултат на Хартата ние създадохме в училище Клуб на училищния правозащитник“.

Семинарът се реализира от националната агенция за младежта със съдействието на програма „Еразъм+“. Нешка Шопова е категорична, че проектите по програма „Еразъм+“ помагат на младите да се развиват и да бъдат по-пълноценни.

Чуйте целият разговор в звуковия файл.
Още от Сутрешен блок "След първото кафе"
Подкасти от БНР