"Новият ден" на 8 декември 2021 г. със Сияна Спиридонова

Как да намалим изхвърлянето на храна до минимум – с тази идея от няколко месеца у нас е активно мобилното приложение,  което свързва хранителни бизнеси с потребители.  Целта е през апликацията собствениците на заведения или хранителни магазини да продават храната и продуктите, на които наближава крайният срок на годност, вместо да ги изхвърлят.

Как се става студент още преди да си завършил средното си образование – краткият отговор на дванайсетокласника Максим Енчев е с участие в олимпиада. Докато още учи във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ той е победителят в Университетската национална олимпиада за ученици в секция „Маркетинг“, организирана от Икономически университет – Варна.

Цер на 180 години в района на село Добрина, община Провадия, е обявен от министъра на околната среда и водите за защитено дърво и придобива специален статут. Разговор с Христина Манолова - заместник –директор на Държавното горско стопанство в Провадия.

Област Добрич е една от най-бедните на водни ресурси в страната. За снабдяването на населението с вода се използват предимно подпочвени води, които са на голяма дълбочина – от 50 до 300 метра. Затова и цената на услугата за доставка на питейна вода в областта традиционно е сред най-високите в България и тя се регулира според цената на електроенергията. 

Иновативен проект събира Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Техническия университет във Варна и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Заедно трите български висши учебни заведения ще създадат съвместни иновативни магистърски програми.

Рубрика "Землевеж" на Павло Славов - за студентите в България

След десет години Валентин Узунов отново подрежда своя самостоятелна изложба във Варна. Абстрактните живописни платна може да видите до 9 декември.

Подкасти от БНР