Ремонтират лекарските кабинети в селата на община Добричка

Планира се и закупуването на нови кардиографи

Идната година предстоят ремонти на лекарските кабинети в здравните служби по селата в Добричка община. От местната администрация са поели ангажимент и за закупуване на нови кардиографи.

Нуждата от обновяване на сградния фонд и инвестиране на средства за нова апаратура беше обсъдена по време на среща между кмета на община Добричка Соня Георгиева и общопрактикуващите лекари, работещи на територията на 68-те населени места в общината.

Обсъдено е състоянието на лекарските кабинети и помещенията в здравните служби в селата.

Над 112 хиляди лева са инвестирани за последните две години за подобряването на здравните услуги, като Соня Георгиева е поела ангажимент да се планират нови строително-монтажни дейности в селата.

Според лекарите най-нуждаещи към момента са здравните служби в селата Стожер, Владимирово, Ведрина, Одърци и Победа. Ще бъдат закупени и кардиографи и хладилници за кабинетите.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР