Проф. Ирена Илиева

Българка в ръководството на ЕК срещу расизма и нетолерантността

75 години Институт за държавата и правото към БАН

Разговор на Анелия Торошанова с проф. Ирена Илиева в ''Законът и Темида''

Каква беше годината за Института за държавата и правото?

Разговор в навечерието на 75-годишнината с неговия директор проф. Ирена Илиева, която е и консултант на предаването "Законът и Темида".

Съвсем наскоро с 25 гласа проф. Ирена Илиева беше избрана за член на Борда на Комисията срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа.

"Това е голямо признание не само за мен, но и за това, което правим в България, както и Вие също, в защита на правата на човека. Стараем се да работим за хората, не за себе си или за престиж. Важното е да има резултат и да има повече информация за нашите права. Това сякаш е още по-изострено в пандемията – станахме свръхчувствителни, някак си не знаем къде е границата. Така че има още много предизвикателства, за които трябва да се борим.

Годината за Института за държавата и правото беше и сложна, и много продуктивна. Успяхме, въпреки пандемията, да направим няколко хибридни конференции – като започнем от юбилейната конференция – 70 години от приемането на първия Кодекс на труда) и 35 години от приемането на действащия сега Кодекс на труда. На 28 април 2021 г. изцяло онлайн. На 26 май 2021 г. направихме много важна хибридна конференция за основните права и медицинското право. Тук ще излезе един много специален сборник, който съм сигурна, че ще бъде много полезен не само за учените, но и за практиците, за лекарите, за Министерството на здравеопазването. След това в началото на юли имахме и традиционната докторантска конференция, в която тази година имаше рекорден брой участници. И приключихме през септември с една конференция по случай 110 години от рождението на акад. Любен Василев по актуални проблеми на частното право. Така че – имахме богата програма въпреки трудните условия."

Чуйте повече за международното признание на Института, за експертната му дейност – в звуковия файл.

Снимка – Росица Михова, БНР
Още от Законът и Темида