Киноточките на София

Киноточките на София

Представяме ви един иновативен модел за културна комуникация на тема кино. Локализирането, визуализиране и дигитално представяне на местата на първите кинопрожекции в София в края на XIX - началото на XX в. Местата на първите подвижни кина („електробиоскопи“) и стационарни киносалони. Всички тези „киноточки“ са свързани помежду си в културни маршрути в реалната градска среда, които имат своето дигитално информационно представяне чрез интерактивна виртуална карта на „софийските кинопътеки“. Още със Зорница Кръстева от Културен център Г8:

"Още година след създаването си, направихме "Любителски музей на киното" със стара прожекционна и снимачна кинотехника, стари плакати. Свързахме се с различни изследователи на киноархиви и миналата година се насочихме към няколко видеопрезентации на модулите от музея ни, както и на много архивни документи. Спонтанно се роди идеята в градската среда да бъдат представени тези места, свързани с миналото на киното. 

На най-подходящите места в близост до локациите, сложихме QR-кодове на елегантни табели, вързани с памучни шнурове на дърветата в близост. Това е приятна възможност и за разходка, и за образование. Обхванали сме ранната история на киното до средата на 30-те. Засега картата е с 39 места. Точно на днешния ден, 11.12.1896 е втората прожекция в София.

Ще продължим от 30-те със случващото се до Втората световна война, когато малко кина остават да функционират. Следващата дата е национализацията. Някои кина продължават с други имена. 

Първата прожекция в София е на 8.12.1896 в хотел "Македония". В ранните си години киното стартира с кратки програми на "движещи се картинки" на гастролиращи чужденци. Първият българин, който прави подобни прожекции, се появява между 1908-9.

"Модерен театър" е първото стационарно кино - отваря врати на 4.12.1908. Започва и сериозна продуцентска дейност - става нещо като първи киноцентър. Трансформациите на кино Нова Америка - Ренесанс - профсъюзен дом на културата са злополучни, с него са свързани и първите пожари.

Хората се изкушават да преживяват киното в салон, надяваме се, че арт-кината ще продължат да съществуват.".