Тенденциите в онлайн образованието

Разговор на Анелия Димитрова с Людмила Кирилова в „Аларма“

„Тенденциите в онлайн образованието“ е новата книга, изследваща състоянието на онлайн образованието в България. Неин автор е университетския преподавател Людмила Кирилова от катедра „Японистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

В периода на пандемията в България се наложи всички образователните институции да преминат към онлайн обучителен процес. Така се появиха множество проблеми за преподавателите, студентите и поддържащия екип, тъй като до момента този вид обучение не беше разработено и използвано. Всички участващи в образователни процес трябваше максимално бързо да се пренастроят към новата реалност и обучението да бъде максимално ефективно в електронна среда.


Именно това изследва в новата си книга Людмила Кирилова, която проучва и посочва проблемите, свързани с онлайн обучението в университетска среда, като същевременно дава конкретни решения, заключения и предложения.


Още от Аларма