Предизвикателствата пред Темида в новата 2022 година

Разговор на Анелия Торошанова с проф. Момяна Гунева в ''Законът и Темида''

Какви са предизвикателствата и приоритетите пред Темида в новата 2022 година през погледа на консултантите на предаването "Законът и Темида".

Ето какво заявиха експертите:

Проф. Момяна Гунева, експерт по наказателно право:

"Това, с което започна новото правителство, от моя гледна точка изглежда донякъде като намеса в работата на съдебната власт. Те поемат ангажименти, които не знам доколко са в състояние да изпълнят. На второ място, изборът на нов председател на ВКС. Освен това ми се струва, че законодателството е в недобро състояние, би трябвало да се поправят грешки от предходните години и да се върви напред. 

Относно оставката на главния прокурор и необходимите промени в Конституцията, които да ограничат властта на главния прокурор, не съм много сигурна доколко могат да бъдат проведени промени в Конституцията. Представих на 18 декември 2019 г., като член на Правния съвет при президента аз представих становище за това как би могъл да бъде временно отстранен от длъжност главният прокурор, когато има съмнение за извършено престъпление – не знам какво стана с това мое становище и дали някой е видял това мое предложение. Смятам, че проблемът на съдебната власт не е някакво възможно престъпление, което ще извърши главният прокурор.  

Основните проблеми на съдебната власт са безкрайното забавяне на делата. Друг сериозен проблем е, че България е една от малкото страни в света, в която лишените от свобода не могат да гласуват – те са лишени от основно гражданско право!"

Нотариус Камен Каменов:

"Нека и през новата година да заложим на почтените и етичните подходи в отношенията както между нас, така и между клиенти и нотариуси. Нека всеки от колегите да се чувства удовлетворен и равен пред закона. 

Относно моите приоритети – когато си изграден по някакъв начин с определена ценностна система, ти следваш този начин на работа. Всеки един случай и казус е важен за всеки един гражданин и всяка една фирма. Държавата разчита с тази публична функция на нас и ние трябва да оправдаем доверието."

Адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати:

"На първо място, адвокатът е лице, което се грижи най-вече за интересите на клиентите, а тези интереси са изцяло зависими от начина, по който действа съдебната система. Като мой приоритет и желание по отношение на съдебната система, имам две важни направления – от една страна, бързина в производството, защото е важно помощта и правосъдието да се получат навреме. На второ място, въвеждането на електронното правосъдие, ние от Асоциацията се борим вече няколко години. Така или иначе, електронното правосъдие куца.  За съжаление този Единен портал за електронно правосъдие, който беше внедрен, се оказа, че не действа добре и беше спрян през лятото от председателя на Върховния съд. Към момента сме в "разкрачено положение"... Сайтовете на съдилищата, слава богу, вече са уеднаквени, но не са качени всички съдебни актове и това изключително много затруднява адвокатите – бих искала това да се промени през тази година.

Вълнува ме и идеята за борба с насилието най-вече срещу жени и деца, смятаме да продължим и тази година. От тази гледна точка ми се струва, че е много важно да се въведе някакво обучение на децата в училище за техните основни права и за това към кого да се обърнат и какво да правят."

Проф. Таня Йосифова, експерт по гражданско и търговско право:

"Предстои година на много надежди най-вече в областта на електронното правосъдие, още повече, че цялата правна гилдия, както и гражданите, очакват да заработи електронното правосъдие, което ще бъде в интерес на цялото общество. Още повече, че бяха направени промени в Закона за съдебната власт, беше приета и наредба от ВСС, също от 30 юни 2021 г. влязоха в сила изменения в Гражданския процесуалния кодекс. Тази вече продължителна реформа се изразява в създаването на две електронни информационни системи – Единен портал за електронно правосъдие и единната информационна система за съдилищата. Тези две системи трябва да функционират взаимосвързано. Трябва у обществото да се изгради доверие в електронното правосъдие.

Недостатък на българската правораздавателна система е много продължителното развитие на съдебните производства. Електронното правосъдие би спомогнало да се постигне бързина и преодоляване на пречките за постигане на ефективност на съдебната система за всички."

Доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация:

"Работим на високи обороти. Имаме планирани много международни срещи, пътувания, подписване на меморандуми за сътрудничество с институции, университети... Благодарим за трибуната, която ни дава вашето радио и вашето предаване. Защото в крайна сметка една от основните наши задачи е превантивната дейност – да популяризираме това какво е неравното третиране, какво е дискриминацията и как да не се допуска. Ние с вашето предаване сме партньори в тази обща кауза през годините."

Адв. и експрокурор Захари Генов:

"Има една основна идея, концепция за съдебната реформа. Тя има за цел да се извършат съответни изменения главно в Закона за съдебната власт. Освен това се очаква едно преструктуриране на ВСС – идеята да има две колегии – съдийска и прокурорско-следователска. Предвиждат се също и конституционни промени, за някои от тях не е необходимо Велико народно събрание. 

Преобладава едно схващане, че прокуратурата следва да остане в съдебната система. Целта е да се направи една реорганизация на прокуратурата по начин, че тя да повиши своята ефективност. Защото мнението и на професионалистите, и на гражданите е, че Прокуратурата не действа много ефективно. Съдебната реформа обаче не е едностранен акт. Има една Стратегия за съдебната реформа, която е 7-годишна и обхваща 80 страници, изготвени от бившия министър на правосъдието Христо Иванов. Той лично смята, че съдебната реформа трябва да започне с оставката на главния прокурор Иван Гешев. Това не може да стане при сегашната ситуация, защото се очаква, че ако този въпрос бъде сложен на дневен ред, няма да има положителен отговор. Т.е. няма да се стигне до смяна на главния прокурор. 

Целта обаче на съдебната реформа е да се стигне до независим съд, да има една ефективна и независима прокуратура и да има добро управление на цялата система. Заедно с това да се предвидят едни мерки за борба с корупцията. Това са задачите, които трябва да изпълни съдебна реформа."

Адв. и експрокурор Любомир Новиков:

"Не е хубаво новата година да започва с критики. Слушам за тая реформа в правораздаването вече 30 години. Правораздаването е държавна функция, която въвежда ред между личностите в обществото. Тази проста формулировка е измислена още от Платон и Сократ. Струва ми се, че се злоупотребява с тази тема. Става дума не за клиентите, а за това как функционира системата. Един от основните принципи е правораздаването да се извършва от грамотни хора. Трябва да има промяна в начина на мислене, тази промяна не е въпрос на пожелания, а резултат на обучението, възпитанието... Трябва да се изработи усещане, че правораздаването не е бащиния и е еднакво за всички. Говорим за правова държава, а много често правото се прилага селективно

Д-р Орлин Колев, експерт по конституционно право и преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски":

"Всяка нова година все си пожелавам така широко употребяваният от политическите партии "принцип на правовата държава" да бъде изпълнен със съдържанието, което народът очаква, а не с бутафорното, каквото е политическото. Все ми се ще дебатът за съдебната власт да бъде изнесен на едно качествено ново ниво. От дебата за независимостта на съдебната власт да преминем към дебата за безпристрастността на решенията съдебната власт. Това, което на практика и народът очаква от съдебната власт. Единствено и само безпристрастното решаване на конкретните казуси би върнало и доверието към съдебната власт от страна на народа. 

Що се отнася до политическите желания за промяна на Конституцията, ми се ще политическият дебат да върви редом с експертния дебат."


Още от Законът и Темида