Зимни празници в Ново село


В Ново село е традиция да се  почитат светците, които бдят над семейното огнище и закрилят семейството. Най-много родове се събират през януари на Йордановден и Ивановден, когато се отдава почит на светците, които закрилят хора с имената Йордан и Иван.


Много са хората с имена Йордан и Йорданка  в Ново село, но Ивановците са още повече - почти във всяка къща има Иван, Иво или Иванчо. Празнуването на светеца започва още от предишния ден или както казват тук "на навечер". Вечерта се канят роднини на богата трапеза. На нея се поставя чиста мъжка риза, простира се върху пода и върху нея се слага хляб, сол и кратунка с вино. С незапалена свещ домакинът се поздравява с всички гости и започва да се кланя пред хляба с думите "Добро вечер, стоборо! Опрости, стоборо! И благослови, Боже! Свечу палим Богу и светому Ивану!" Свещта се запалва и домакинът отново повтаря думите, а гостите отговарят "Бог и свети Иван" да ти йе на помощ!". Някога тези поклони са стигали до 20, а сега, след като се възстановиха тези обичаи, се повтаря само три пъти.


Самият празник се нарича "денек", но тъй като сега е в работни дни вече не се събират гости и не се изпълняват старите ритуали. До три дни са празнували старите новоселяни.


Най-ранният светец или по-точно светица, когото почитали е Света Петка на 14 октомври, закрилник на повече от 15 фамилии. През декември започва празнуването на фамилните светци, сред които най-тачен е Свети Никола - покровител на моряците и рибарите, на търговците и банкерите.
А последният, който заключвал празничния календар бил на Трифоновден.  И после започвала полската работа на село.

Още от Посоките на делника