Определят дигитално-медийната грамотност на ученици с тест

Интервю на Екатерина Костова с Кристина Христова

Десетокласници от 14 училища в Пловдив и областта ще решават тестове за дигитално-медийна грамотност. Те са част от общо 229 паралелки от 170 училища в страната, които участват в Национално изследване за оценяване на тези компетенции на гимназистите. Изследването започва днес и продължава до 20 януари. 

Учениците трябва да решат онлайн тест за 60 минути в час по информационни технологии. За някои от въпросите се изисква да бъде посочен един от четири възможни отговора, за други - да се избере между две възможности. Има и въпроси, по които от учениците се очаква да напишат лично мнение, подкрепено с аргументи.

Проектът се реализира съвместно от Коалиция за медийна грамотност, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието и науката. 

Целта е да се види нивото на дигиталната медийна грамотност сред гимназистите и тя да се интегрира в обучението по всички учебни предмети. 

Подробности по темата може да чуете в интервюто с Кристина Христова, предс. на Колаиция за медийна грамотност.

Още от Ден след ден