Спомени за духовата музика на село Моравица

Духовата музика в село Моравица е създадена между 1910-1915 г. от тримата братя Коцо, Коно и Цветко Пейови - флигорнисти и тъпанджия, братята Коно - кларинет и Стамен Гергови - тъпан, Цветко Ганов - кларинет. Моравешката музика е била гордост за селото и с не по-малка слава от музиките на селата Вировско и Върбешница. Всички музиканти били самоуки. Репетициите правели по къщите, където разучавали новите песни и хора́. Повечето от песните били местни. Баба Цонка Гергова Динкова оставя над сто песни, които се пеели само в с. Моравица, пише библиотекарят Янка Николова.

Когато някое момче проявявало желание, старите музиканти започвали да го обучават. Около 1960 г. те станали толкова много, че се разделили на две групи. По празниците излизали всички и се надсвирвали. Едната група в горния край на площада, а другата - в долния. 

Свирили са на всички празници, на сватби, кръщанета, банкети, погребения. Има ли сватба, музиката започва да свири от дома на младоженеца. С шаферите са вземали кръстниците, от там- при булката, а в късния следобед всички сватбари и гости отивали на площада, където продължавала веселбата.

Музиката задължително е присъствала на посрещането на пролетта в местността Килийте, а по-късно и в месността Селището, където се виели кръшни хора́ през целия ден. На 22 май- Ден на село Моравица и събора, идвали много гости, събирали се родовете и музиката веселила всички до късно. На Богородица свирели и в близкия Черепишки манастир.

Остават само хубавите спомени на по-възрастните от онова време, за празниците, за пълния площад с весели хора, за хора́та, които се виели от малки и големи.

Още от Посоките на делника