Елван Гюркаш: Данъчната кампания в Кърджали стартира спокойно

Елван Гюркаш, директор на офиса на НАП в КърджалиВъв връзка със старта на Данъчна кампания 2022 година  Елван Гюркаш, директор на офиса на НАП в Кърджали, информира, че: Физически лица, които следва да подават годишна декларация за облагане на доходите, могат бързо, лесно, от разстояние  и без да посещават офиса, да го направят  чрез своя Персонален идентификационен код или КЕП.  В офиса също ще се приемат формуляри на хартиен носител. Другият алтернативен начин за подаване на годишни декларации е чрез пощенски оператор.

Ще напомня, че в началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне с началото на кампанията на 01.03.2022 г., добави още Елван Гюркаш и допърни, че срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Относно промяната от началото на тази година ,че  единният граждански номер в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код, Елван Гюркаш каза: Тази промяна не изисква от клиентите на приходната администрация да подават документи или заявления. Информацията за преобразуването ще бъде получена по служебен път и с нея ще разполагаме както ние така и останалите институции, които съхраняват и обработват лични данни на граждани.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в изпълнение на Общия регламент за защита на данните и напоследните промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Цялото интервю с Елван Гюркаш, директор на офиса на НАП в Кърджали, може да чуете в прикачения звуков файл.


Още от Сутрешен блок "След първото кафе"